Kế hoạch phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2024
Ngày đăng: 13/06/2024

Ngày 12 tháng 06 năm 2024. Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND về phát triển du lịch tỉnh Đồng Tháp năm 2024.

Theo Kế hoạch kết quả về tình hình phát triển năm 2023: Sau hơn 01 năm thực hiện Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội thực hiện theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/11/2022 của Chính phủ và gần 02 năm triển khai thực hiện Kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lịch trên địa bàn Tỉnh trong điều kiện bình thường mới: Năm 2023, du lịch Đồng Tháp đã phục hồi và đạt nhiều kết quả tích cực: đón và phục vụ trên 4 triệu lượt khách đạt 106,16% kế hoạch (tăng 14,59% so với cùng kỳ năm 2022).

 Hội nghị tổng kết năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024 hiệp hội du lịch đồng bằng Sông Cửu Long          

  Mục tiêu Kế hoạch phát triển du lịch năm 2024: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp tại Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 15/02/2022 về thực hiện Kết luận số 249-KL/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về đẩy mạnh phát triển du lịch góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2021 - 2025; Chính sách hỗ trợ đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn Tỉnh và Đề án phát triển du lịch, góp phần tạo dựng hình ảnh tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2023 - 2025 và định hướng đến 2030; Tập trung phát triển sản phẩm, dịch vụ du lịch gắn với tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh. Đưa Du lịch Đồng Tháp phát triển theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại và bền vững, tái định vị thương hiệu du lịch Đồng Tháp gắn với nâng cao hình ảnh địa phương; nâng tỷ trọng và đóng góp của ngành du lịch trong cơ cấu 2 kinh tế. Phát triển thêm 01 Điểm du lịch cấp tỉnh được Uỷ ban nhân dân Tỉnh công nhận Điểm Du lịch đạt theo tiêu chuẩn Luật Du lịch 2017; Phấn đấu năm 2024 du lịch Đồng Tháp thu hút 4.200.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm; trong đó, có 50.000 khách quốc tế. Tổng thu từ du lịch đạt 2.000 tỷ đồng.

            Trong Kế hoạch cũng đề ra các giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm:  Tiếp tục đổi mới nhận thức, tư duy về phát triển du lịch; Hoàn thiện cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển du lịch; Phát triển kết cấu hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch; Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ du lịch, xây dựng và kết nối tour tuyến du lịch; Đẩy mạnh hợp tác, liên kết, xúc tiến, quảng bá, xây dựng thương hiệu du lịch, hình ảnh địa phương và mời gọi đầu tư; Phát triển nguồn nhân lực du lịch; Ứng dụng khoa học và công nghệ trong hoạt động du lịch; Tăng cường quản lý nhà nước về du lịch, bảo đảm an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch

Trong đó Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch lồng ghép các nội dung phát triển du lịch vào Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Chương trình xây dựng nông thôn mới và tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ngành hàng Sen... Giới thiệu, phối hợp với các đơn vị có liên quan phát triển các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ kết hợp với phát triển du lịch.

(Chi tiết mời xem Kế hoạch đính kèm)

                                                                                                                                M.T

Tin cùng danh mục

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm

01:42 25/07/2024

Tập trung ứng phó đợt hạn hán, xâm nhập mặn cao điểm tại ĐBSCL

Tập trung ứng phó đợt hạn hán, xâm nhập mặn cao điểm tại ĐBSCL

01:42 25/07/2024

Phê duyệt dự án Hệ thống nền tảng nông nghiệp số

Phê duyệt dự án Hệ thống nền tảng nông nghiệp số

01:42 25/07/2024

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

01:42 25/07/2024

Chủ động phòng, chống khô hạn, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp

Chủ động phòng, chống khô hạn, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp

01:42 25/07/2024