Tập trung ứng phó đợt hạn hán, xâm nhập mặn cao điểm tại ĐBSCL
Ngày đăng: 20/03/2024

Đây là yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các sở, ban, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Công ty Cổ phần Cấp nước và Môi trường đô thị Đồng Tháp nhằm thực hiện Công điện số 19/CĐ-TTg ngày 08/3/2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung ứng phó đợt xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long.

Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành Tỉnh, UBND các huyện, thành phố tập trung ứng phó đợt hạn hán, xâm nhập mặn cao điểm tại Đồng bằng sông Cửu Long theo tinh thần chỉ đạo Công điện của Thủ tướng Chính Phủ; chủ động bố trí nguồn lực của địa phương, huy động lực lượng, phương tiện tại chỗ, sẵn sàng triển khai ngay các biện pháp cần thiết phù hợp theo thực tế, đảm bảo nguồn nước ngọt phục vụ sinh hoạt và sản xuất của người dân, kiên quyết không để người dân thiếu nước sinh hoạt hoặc sử dụng nước sinh hoạt không đảm bảo chất lượng.

Ủy ban nhân dân Tỉnh Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tăng cường, công tác kiểm tra, đôn đốc các ngành, địa phương khẩn trương tổ chức thực hiện các nhiệm vụ đã chỉ đạo, theo dõi chặt chẽ, nắm bắt đầy đủ và kịp thời thông tin, dự báo về tình hình thiếu nước, xâm nhập mặn từng khu vực trên địa bàn Tỉnh, chủ động tham mưu, triển khai các giải pháp ứng phó phù hợp với tình hình thực tế từng địa phương.

Nguồn: 154/UBND-KT

MV

Tin cùng danh mục

Phê duyệt dự án Hệ thống nền tảng nông nghiệp số

Phê duyệt dự án Hệ thống nền tảng nông nghiệp số

07:09 16/06/2024

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

Phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024

07:09 16/06/2024

Chủ động phòng, chống khô hạn, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp

Chủ động phòng, chống khô hạn, thiếu nước trong sản xuất nông nghiệp

07:09 16/06/2024

Công nhận 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023

Công nhận 24 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2023

07:09 16/06/2024

Xác nhận đúng đối tượng trực tiếp sản xuất và thu nhập từ nông nghiệp

Xác nhận đúng đối tượng trực tiếp sản xuất và thu nhập từ nông nghiệp

07:09 16/06/2024