Xác nhận đúng đối tượng trực tiếp sản xuất và thu nhập từ nông nghiệp
Ngày đăng: 07/02/2024

Nhằm thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong thời gian tới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện nghiêm việc quản lý công tác hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tổ chức xác nhận đúng đối tượng hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp, có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp để làm cơ sở xác lập phương án hỗ trợ, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm theo quy định của Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra và xử lý kịp thời việc xác nhận trực tiếp sản xuất nông nghiệp có nguồn thu nhập ổn định từ sản xuất nông nghiệp của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn quản lý theo quy định.

Xem chi tiết tại đây

Tin cùng danh mục

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024

Thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2024

04:14 24/02/2024

98% hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch

98% hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch

04:14 24/02/2024

Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

04:14 24/02/2024

Quy trình tạm thời kỹ thuật cắt tỉa hoa, quả và thu hoạch sầu riêng

Quy trình tạm thời kỹ thuật cắt tỉa hoa, quả và thu hoạch sầu riêng

04:14 24/02/2024

Kiểm tra các đê, kè, đê bao xung yếu để chủ động ứng phó lũ kết hợp triều cường và sạt lở bờ sông

Kiểm tra các đê, kè, đê bao xung yếu để chủ động ứng phó lũ kết hợp triều cường và sạt lở bờ sông

04:14 24/02/2024