Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 05/7/2021 – 11/7/2021
Ngày đăng: 14/07/2021

Rầy nâu: diện tích nhiễm nhẹ 1.390 ha (tăng 970 ha so với tuần trước) trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - trổ chín, rầy phổ biến tuổi trưởng thành, 1-2, mật số rầy 750 – 1.500 con/m2.

      1.1. Trên cây lúa 

           - Vụ Hè Thu 2021xuống giống 187.505 ha/187.000 ha, tăng 251 ha so với tuần trước đạt 100,3% kế hoạch. Trong đó, giai đoạn mạ 824 ha, đẻ nhánh 5.140 ha, làm đòng 15.178 ha, trổ chín 65.731 ha, thu hoạch 100.632 ha, năng suất bình quân 6,36 tấn/ha. 

            - Vụ Thu Đông 2021: xuống giống 85.831 ha/119.100 ha, tăng 15.530 ha so với tuần trước đạt 72,1 % so với kế hoạch. Trong đó, giai đoạn mạ 42.912 ha, đẻ nhánh 34.172 ha, làm đòng 8.747 ha.

- Tình hình sâu bệnh trong kỳ báo cáo trên lúa như sau:

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\SAU + BENH\ray nau 4.png

Tin cùng danh mục

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 28/6/2021 – 04/7/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 28/6/2021 – 04/7/2021

11:42 25/10/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 21/6/2021 – 27/6/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 21/6/2021 – 27/6/2021

11:42 25/10/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 14/6/2021 – 20/6/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 14/6/2021 – 20/6/2021

11:42 25/10/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 07/6/2021 – 13/6/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 07/6/2021 – 13/6/2021

11:42 25/10/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 31/5/2021 – 06/6/2021

Tình hình sản xuất lĩnh vực trồng trọt và BVTV từ ngày 31/5/2021 – 06/6/2021

11:42 25/10/2021