Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 05/9/2022 – 11/9/2022
Ngày đăng: 15/09/2022

1.1. Trên cây lúa

- Hè Thu 2022: xuống giống 182.768 ha/186.000 ha, đạt 98,3% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 179.918 ha, năng suất bình quân 63,2 tạ/ha. Huyện Tân Hồng, thành phố Hồng Ngự chưa thu hoạch dứt điểm .

- Thu Đông 2022: xuống giống 105.755 ha/113.600 ha, đạt 93,1% so với kế hoạch. Diện tích đã thu hoạch là 19.513 ha, năng suất bình quân 60 tạ/ha

- Tình hình sâu bệnh trong kỳ báo cáo trên lúa như sau:

+ Bệnh đạo ôn lá: diện tích nhiễm 420 ha (tăng 195 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm trung bình 30 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - trổ chín, tỷ lệ bệnh 10 - 20 %.

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\SAU + BENH\cac-loai-benh-lem-lep-hat.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

+ Bệnh lem lép hạt: diện tích nhiễm 3.890 ha (giảm 473 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm nặng 109 ha, nhiễm trung bình 537 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn trổ chín, tỉ lệ bệnh trên 20%.

+ Bệnh cháy bìa lá: diện tích nhiễm 1.536 ha (giảm 779 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm nặng 81 ha, nhiễm trung bình 272 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn làm đòng - trổ chín, tỉ lệ bệnh trên 40%.

+ Áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ như: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, bón vùi phân bón theo tỷ lệ 50 - 100% DAP + 50% Kali trước khi trục trạc đất lần cuối, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý nước hợp lý, sử dụng chế phẩm vi sinh, phân hữu cơ… giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế thấp nhất sự phát sinh, gây hại của các đối tượng dịch hại, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn.

+ Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho cây lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm, thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

1.2. Trên hoa màu

  - Vụ Hè Thu 2022: đã xuống giống 12.086 ha/17.000 ha hoa màu các loại đạt 71,16% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 12.042 ha

- Vụ Thu Đông 2022: xuống giống 6.185/8.123 ha hoa màu các loại như bắp, bầu, bí, dưa, rau các loại đạt 76,14% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 1.631 ha

- Tình hình sâu bệnh trên hoa màu: sâu bệnh hại trên hoa màu xuất hiện gây hại phổ biến ở mức nhẹ. Riêng đối tượng sâu keo mùa thu hại bắp chưa phát hiện diện tích nhiễm mới. Dự báo trong tuần tới sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng biện pháp như sau: Áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất như IPM, sản xuất an toàn, VietGAP, hữu cơ,… thực hiện truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

1.3. Cây ăn trái

- Diện tích trồng cây ăn trái là 42.025 ha đạt 105% so với kế hoạch. Tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc.

 - Sâu bệnh trên cây ăn trái: sâu bệnh hại trên cây ăn trái xuất hiện, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.

Hoàng Anh

Tin cùng danh mục

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 29/8/2022 – 04/9/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 29/8/2022 – 04/9/2022

02:08 21/03/2023

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 15/8/2022 – 21/8/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 15/8/2022 – 21/8/2022

02:08 21/03/2023

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 01/8/2022 – 07/8/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 01/8/2022 – 07/8/2022

02:08 21/03/2023

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 18/7/2022 – 24/7/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 18/7/2022 – 24/7/2022

02:08 21/03/2023

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 11/7/2022 – 17/7/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 11/7/2022 – 17/7/2022

02:08 21/03/2023