Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
ĐC: Số 533, đường 30/4,..., xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 16/09/2020
Đơn vị đăng thông tin
Củ kiệu huyện Tam Nông
Số lượng: Liên hệ

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn Đồng Tháp

Phòng Thương mại - Dịch vụ: 02773. 3870.602

anh Châu Hồng Thái - Phòng TM-DV: 094.340.374

Ngày đăng: 07:30 12/09/2019 | Thời gian cung ứng: 21/09/2021 - 31/12/2021

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) Hoa kiểng nuôi cấy mô

Số lượng: 150.000
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 07/09/2020 Thu mua đến ngày 30/01/2021

HTX Bình Lý

Số lượng: 100 kg
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 13/04/2021 Thu mua đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 2)

Số lượng: liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 22/06/2020

(Hết hạn) htxxoaitanthuantay cần liên kết tiêu thụ nông sản xoài

Số lượng: Liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 02/08/2020 Thu mua đến ngày 02/10/2020

(Hết hạn) Xoài cao lãnh

Số lượng: 500
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/09/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc

Số lượng: liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Làng Hoa kiểng Sa Đéc

Số lượng: Liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 12/09/2019 Thu mua đến ngày 09/01/2020

(Hết hạn) Làng nghề Mê Bồ

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 11/09/2019 Thu mua đến ngày 26/12/2019

Tin cùng chuyên mục

(Hết hạn) Làng nghề dệt chiếu Định Yên

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Cung ứng từ ngày 11/09/2019 Cung ứng đến ngày 26/12/2019

(Hết hạn) Khăn choàng Long Khánh

Số lượng: Liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Cung ứng từ ngày 11/09/2019 Cung ứng đến ngày 21/11/2019

(Hết hạn) Rượu Xoài Cao Lãnh

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Cung ứng từ ngày 21/04/2020 Cung ứng đến ngày 21/11/2020

Ớt Thanh Bình

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Cung ứng từ ngày 05/08/2021 Cung ứng đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) Bì Mắm Đông Nguyên

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Cung ứng từ ngày 11/09/2019 Cung ứng đến ngày 05/12/2019