Nguyễn Văn Phúc
ĐC: Số 16, QL 30, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 02/06/2020
Test mã
(Hết hạn) Xoài cao lãnh
Số lượng: 500

......................................................

Ngày đăng: 10:31 02/06/2020 | Thời gian cung ứng: 02/06/2020 - 30/09/2020

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) HTX NN Bình Thạnh Trung có bán các loại xoài

Số lượng: 100
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 02/11/2020 Thu mua đến ngày 02/11/2020

(Hết hạn) bán xoài

Số lượng: 10 tấn
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 14/12/2021 Thu mua đến ngày 30/12/2021

(Hết hạn) bán mai

Số lượng: 01 cặp
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 14/12/2021 Thu mua đến ngày 08/01/2022

bán mai

Số lượng: 01 cặp
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 14/12/2021 Thu mua đến ngày 30/01/2022

(Hết hạn) Hoa kiểng nuôi cấy mô

Số lượng: 150.000
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 07/09/2020 Thu mua đến ngày 30/01/2021

(Hết hạn) HTX Bình Lý

Số lượng: 100 kg
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 13/04/2021 Thu mua đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) Xoài Cát Hòa Lộc

Số lượng: 500 kg
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) Chuyên cung cấp hoa đồng tiền chậu

Số lượng: 500 chậu
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 02/07/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
Nguyễn Văn Phúc
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

Tin cùng chuyên mục

(Hết hạn) Chôm chôm

Số lượng: .........
Lê Thành Nhân
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Cung ứng từ ngày 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Làng Hoa kiểng Sa Đéc

Số lượng: Liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Cung ứng từ ngày 12/09/2019 Cung ứng đến ngày 09/01/2020

(Hết hạn) Làng nghề Mê Bồ

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Cung ứng từ ngày 11/09/2019 Cung ứng đến ngày 26/12/2019

(Hết hạn) Làng Hoa kiểng Sa Đéc

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Cung ứng từ ngày 12/09/2019 Cung ứng đến ngày 15/01/2020