220x200

Sản xuất xoài rãi vụ theo hướng an toàn

Bỏ túi hàng chục triệu mỗi tháng với 700 m2 rau thủy ...
02:26 02/03/2024
Sự kiện hợp tác công nghệ “ Xe phun thuốc sâu tự hào”
02:26 02/03/2024
Tọa đàm “ Tình hình kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV ...
02:26 02/03/2024

Hội quán Đồng Tâm sinh hoạt định kỳ

Hội quán Đồng Tâm sinh hoạt định kỳ

02:26 02/03/2024

Hội thảo các mô hình Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững - VnSAT

Hội thảo các mô hình Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững - VnSAT

02:26 02/03/2024

Tọa đàm “Chuỗi giá trị, kỹ thuật công nghệ sau thu hoạch đối với ngành hàng khoai, gắn với phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp”

Tọa đàm “Chuỗi giá trị, kỹ thuật công nghệ sau thu hoạch đối với ngành hàng khoai, gắn với phát triển sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp”

02:26 02/03/2024

Hội thảo mô hình Xây dựng điểm trình diễn 1 phải 5 giảm ( vụ Thu Đông)

Hội thảo mô hình Xây dựng điểm trình diễn 1 phải 5 giảm ( vụ Thu Đông)

02:26 02/03/2024

Hội nghị “ Xây dựng mô hình cánh đồng lớn cơ giới hóa đồng bộ gắn với nâng cao năng lực chế biến sau thu hoạch”

Hội nghị “ Xây dựng mô hình cánh đồng lớn cơ giới hóa đồng bộ gắn với nâng cao năng lực chế biến sau thu hoạch”

02:26 02/03/2024

Tọa đàm “ Nâng cao hình ảnh và giá trị Sen Đồng Tháp”

Tọa đàm “ Nâng cao hình ảnh và giá trị Sen Đồng Tháp”

02:26 02/03/2024