(Hết hạn) Chuyên cung cấp hoa đồng tiền chậu

Số lượng: 500 chậu
htxhoakiengtanquydong
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 02/07/2020

(Hết hạn) TEST bán xoài

Số lượng: 500 kg
Phạm Tấn Khương
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) chuyên cung cấp chanh

Số lượng: 5 tấn
Nguyễn Thành Nguyên
Bắt đầu cung ứng 03/06/2020 Cung ứng đến ngày 03/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
Hợp tác xã Ánh Bình Minh
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 2)

Số lượng: liên hệ
Nguyễn Văn Phúc
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 22/06/2020

(Hết hạn) htxxoaitanthuantay cần liên kết tiêu thụ nông sản xoài

Số lượng: Liên hệ
Hồ Văn Hữu
Bắt đầu cung ứng 02/08/2020 Cung ứng đến ngày 02/10/2020

(Hết hạn) Nước uống tinh khiết đóng chai

Số lượng: Không giới hạn
Nguyễn Văn Định
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 02/06/2021

(Hết hạn) Xoài cao lãnh

Số lượng: 500
Nguyễn Văn Phúc
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/09/2020

(Hết hạn) Chôm chôm

Số lượng: .........
Lê Thành Nhân
Bắt đầu cung ứng 02/06/2020 Cung ứng đến ngày 30/06/2020