(Hết hạn) Củ kiệu huyện Tam Nông

Số lượng: Liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 21/09/2021 Cung ứng đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) Làng nghề dệt chiếu Định Yên

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 11/09/2019 Cung ứng đến ngày 26/12/2019

(Hết hạn) Khăn choàng Long Khánh

Số lượng: Liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 11/09/2019 Cung ứng đến ngày 21/11/2019

(Hết hạn) Rượu Xoài Cao Lãnh

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 21/04/2020 Cung ứng đến ngày 21/11/2020

(Hết hạn) Ớt Thanh Bình

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 05/08/2021 Cung ứng đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) Bì Mắm Đông Nguyên

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 11/09/2019 Cung ứng đến ngày 05/12/2019

(Hết hạn) Cơ Sở Sản Xuất Nem Cô Hoàn

Số lượng: ......
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 11/09/2019 Cung ứng đến ngày 31/10/2019

(Hết hạn) Hợp tác xã Dịch vụ Nông nghiệp Tân Mỹ

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 15/07/2019 Cung ứng đến ngày 31/10/2019

(Hết hạn) Công ty TNHH Nông sản Đồng Tháp AQUA

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 10/07/2019 Cung ứng đến ngày 30/09/2019

(Hết hạn) Cty Nông trại Sinh Thái Ecofarm

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Bắt đầu cung ứng 02/07/2019 Cung ứng đến ngày 31/10/2019