......

0939996605

......, xã Tân Quy Tây, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

Loại cây chủ lực là Hoa kiểng

Chưa cập nhật

01634703987

Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, Thị xã Hồng Ngự, Đồng Tháp

...

......

01217775090

......, xã Tân Thành, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

...............................

......

0334688113

......, thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

...................

khuyennongthongtin@gmail.com

02773606393

Ấp Phú Hưng, xã Phú Hựu, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

...

Chưa cập nhật

0919926458

ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

...

lvnthanhtamhq1

01242341168

......, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

fggggggg

...................

0919614594

xã tân thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

..............................

Chưa cập nhật

0918561419

ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

...

...................

0917498787

xã tân thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

..............................