lvnthanhtamhq1

01242341168

......, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

fggggggg

...................

0919614594

xã tân thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

..............................

Chưa cập nhật

0918561419

ấp Hưng Hòa, xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

...

...................

0917498787

xã tân thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

..............................

hoiquanthienmy@gmail.com

01692026687

......, xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Loại cây chủ lực là Lúa hữu cơ

..........

01683569959

Ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

......

..........

01256443967

......., xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

......

.............

0969654278

.............., xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

............................

...................

0368846839

xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

..........................

..........

0919530853

Ấp Bốn, xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Loại cây chủ lực là Lúa