.................

0982556238

Ấp Hòa An, xã Hòa Tân, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

...

..........

0913842177

Ấp hai, xã Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

......

.........

0918275800

......, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

......

..........

0918282312

Ấp Công Tạo, xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Loại cây con chủ lực là Lúa và Bò

......

0939996605

......, xã Tân Quy Tây, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

Loại cây chủ lực là Hoa kiểng

tvloi

01634703987

Ấp Tân Hòa, xã Tân Hội, Thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp

...

......

01217775090

......, xã Tân Thành, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

...............................

......

0334688113

......, thị trấn Thanh Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

...................

khuyennongthongtin@gmail.com

02773606393

Ấp Phú Hưng, xã Phú Hựu, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

...

Chưa cập nhật

0919926458

ấp Hòa Định, xã Vĩnh Thới, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

...