hoiquanthienmy@gmail.com

01692026687

......, xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Loại cây chủ lực là Lúa hữu cơ

..........

01683569959

Ấp Tịnh Hưng, xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

......

..........

01256443967

......., xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

......

.............

0969654278

.............., xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

............................

...................

0368846839

xã Đốc Binh Kiều, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

..........................

..........

0919530853

Ấp Bốn, xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Loại cây chủ lực là Lúa

......

0985901727

......, xã Tân Hòa, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

..............................

Chưa cập nhật

01679519410

Ấp Tân Dân, xã Tân Thuận Tây, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

...

.......

0374209307

......, xã Bình Thành, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

........................

xuanhoahoiquan@gmail.com

01698130518

Ấp 6 a, xã Trường Xuân, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

...