Chưa cập nhật

01683938780

Ấp Tân Hậu, xã Tân Thuận Tây, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

......

......

0397930169

......, xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

.............

Chưa cập nhật

01697251115

Ấp Trung 1, xã Thường Thới Tiền, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

...

.............

0935079789

Số 84, tổ 13, ấp 1, xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

......

Chưa cập nhật

0919107196

......, xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

...

......

01266902899

Ấp Tân Dinh, xã Tân Hòa, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

......

.................

0982556238

Ấp Hòa An, xã Hòa Tân, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

...

..........

0913842177

Ấp hai, xã Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

......

.........

0918275800

......, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

......

..........

0918282312

Ấp Công Tạo, xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Loại cây con chủ lực là Lúa và Bò