Chuyên môn: Trung cấp điện

virutduc@gmail.com

0913616676

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

......................

Chuyên môn: .............

chicucbvtvdt@gmail.com

01262907107

Số 254, đường Nguyễn Huệ, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Chi cục Trồng trọt-Bảo vệ Thực vật

Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

nguyenquocem01@gmail.com

0902938902

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

........................

Chuyên môn: Thạc sĩ Khoa học cây trồng

nguyentram6989@gmail.com

0947080807

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

........................

Chuyên môn: Kỹ thuật môi trường

nguyenthixuanduyen@gmail.com

0778644779

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

.....................

Chuyên môn: Kỹ sư Chăn nuôi - Thú y

ngtritue@gmail.com

0907887008

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

..............................

Chuyên môn: .............

thanhkthtdongthap@gmail.com

0945633692

số 190 khóm mỹ tây thị trấn mỹ thọ huyện cao lãnh tỉnh đồng tháp, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Chi cục Phát triển Nông thôn.

Chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

phuvinhttndt@gmail.com

0911792288

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

.................................

Chuyên môn: Kỹ sư Nông học

ngocphamnlu@gmail.com

0963211506

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

..............................

Chuyên môn: Quản trị kinh doanh

phamvandensach@gmail.com

0989174729

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

..........................