Chuyên môn: Kỹ sư Nông học

lyb1405521@gmail.com

0795823075

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

............................

Chuyên môn: .......................

btnlieu64@gmail.com

0939442609

Số 254, đường Nguyễn Huệ, TPCL, Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

           Bùi Thị Ngọc Liễu - 0939.442.609

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ Thực vật Đồng Tháp.

Chuyên môn: Bác sĩ Thú y

hohoainhan1985@gmail.com

0909758639

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

.....................

Chuyên môn: Kỹ sư điện - điện tử

hoanghieudt.org25@gmail.com

0917314996

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

...........................

Chuyên môn: Kỹ sư Nông học

lehoanthanh@gmail.com

0902487745

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

...........................

Chuyên môn: Kỹ sư Nuôi trồng - Thủy sản

lehuunhieu@gmail.com

0916092245

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

......................

Chuyên môn: .............

lethithuvu@gmail.com

0907632416

Số 326-328, Đường Điện Biên Phủ, Phường Mỹ Phú, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Đồng Tháp

Chuyên môn: .............

leloc86@gmail.com

0977030008

47a đường An Nhơn, Phường 6, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Chuyên viên phòng Hành chính - Tổng hợp - Chi cục Thủy lợi.

Chuyên môn: .............

kimhoangmt@gmail.com

0979580721

161, nguyễn thị minh khai, , Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và Nước sạch nông thôn

Chuyên môn: Kỹ sư Cơ khí

huunhuan2122@gmail.com

0939791223

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

....................