Huyện Lấp Vò tập trung phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững
Ngày đăng: 08/04/2024

Trong những tháng đầu năm 2024, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của huyện Lấp Vò tiếp tục khởi sắc. Trong đó, một số lĩnh vực kinh tế đạt được kết quả khả quan, đóng góp quan trọng vào sức tăng trưởng chung của huyện.

Theo UBND huyện Lấp Vò, trong những tháng đầu năm, địa phương tập trung thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp với nhiều giải pháp nhằm nâng cao giá trị ngành hàng chủ lực. Theo đó, diện tích xuống giống lúa vụ đông xuân đạt hơn 11.200ha; hoa màu 1.359ha. Toàn huyện có diện tích trồng cây ăn trái hơn 3.441ha. Thời gian qua, địa phương tiếp tục theo dõi, nhân rộng các mô hình thực hiện hiệu quả như: mô hình liên kết sản xuất lúa giống, mô hình liên kết tiêu thụ lúa lương thực với các doanh nghiệp, hợp tác xã, mô hình liên kết tiêu thụ bắp non, sản xuất theo hướng GAP, truy xuất nguồn gốc... góp phần tăng hiệu quả sản xuất, thay đổi tư duy trong sản xuất cho nông dân.


Huyện Lấp Vò tập trung phát triển vùng trồng khoai môn chuyên canh theo hướng nâng cao chuỗi giá trị từ đầu vào đến tiêu thụ

Qua kết quả tự đánh giá các chỉ tiêu, tiêu chí xã nông thôn mới theo Bộ tiêu chí mới giai đoạn 2021 - 2025, toàn huyện hiện có 12/12 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 5 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Về huyện nông thôn mới, qua tự đánh giá đạt 9/9 tiêu chí (36/36 chỉ tiêu) và hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị xét công nhận huyện nông thôn mới năm 2023. Đến nay, toàn huyện có 41 sản phẩm OCOP, gồm: 4 sản phẩm 4 sao và 37 sản phẩm đạt 3 sao.

Thời gian qua, các ngành, các cấp trên địa bàn huyện Lấp Vò tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường sức cạnh tranh, mở rộng thị trường. Ngay từ đầu năm, huyện đã chỉ đạo các ngành liên quan phối hợp các ngành tỉnh tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện về thủ tục pháp lý đảm bảo các điều kiện trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh. Đến nay, toàn huyện có 398 doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh, trong đó từ đầu năm đến nay có 21 doanh nghiệp thành lập mới. Từ đầu năm đến nay, các khu, điểm du lịch thu hút hơn 88.600 lượt khách với doanh thu hơn 4 tỷ đồng...

Bà Trương Thị Diệp - Quyền Chủ tịch UBND huyện Lấp Vò, cho biết: “Thời gian tới, huyện tập trung phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng chuyển đổi cơ cấu nội ngành, sản phẩm theo lợi thế, nhu cầu thị trường; áp dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thực hiện đăng ký mã số vùng trồng để truy xuất nguồn gốc sản phẩm; tiếp tục nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, phát huy thế mạnh cơ giới hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới nâng cao và huyện nông thôn mới. Huyện tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, nâng cao năng lực quản trị, tăng cường sức cạnh tranh, mở rộng thị trường; đẩy mạnh xúc tiến thương mại và quảng bá sản phẩm của huyện đến người tiêu dùng; chủ động khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có, phát huy tiềm năng và giá trị khu du lịch kết hợp phát triển du lịch cộng đồng; đẩy mạnh phát triển hộ sản xuất, kinh doanh cá thể, hỗ trợ phát triển các làng nghề truyền thống, các nghề mới, công tác tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm...”.

baodongthap.vn

Tin cùng danh mục

Khảo sát Hợp tác xã thực hiện hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm

Khảo sát Hợp tác xã thực hiện hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm

06:24 16/06/2024

Tạm dừng “Hội thi Trái ngon - An toàn Nam Bộ”

Tạm dừng “Hội thi Trái ngon - An toàn Nam Bộ”

06:24 16/06/2024

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2024 

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2024 

06:24 16/06/2024

Tam Nông trao Quyết định chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023

Tam Nông trao Quyết định chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023

06:24 16/06/2024

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

06:24 16/06/2024