Khảo sát Hợp tác xã thực hiện hỗ trợ từ Quỹ Thiện Tâm
Ngày đăng: 03/04/2024

Nhằm đẩy mạnh xã hội hóa và tăng cường nguồn lực cho các hoạt động khuyến nông, Trung tâm Khuyến nông Quốc gia phối hợp với Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương  và  Quỹ Thiện Tâm (do Tập đoàn Vingroup sáng lập và tài trợ) triển khai chương trình hỗ trợ phát triển các mô hình hợp tác xã sản xuất nông nghiệp điển hình gắn với xây dựng nông thôn mới.

Quỹ Thiện Tâm là Quỹ từ thiện do Tập đoàn Vingroup sáng lập và tài trợ. Với sứ mệnh “Vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho mọi người”, trong hơn 17 năm qua, Quỹ đã luôn nỗ lực hết sức mình trong công cuộc “Xóa đói giảm nghèo”. Trong đó, Quỹ xác định cách tốt nhất giúp cho người nghèo thoát nghèo bền vững là phải tạo sinh kế, tạo được công ăn việc làm, thu nhập ổn định để người nghèo có điểm tựa, tự đứng vững trên đôi chân của mình và tiến lên phía trước.

Đoàn khảo sát tại HTX Nông nghiệp số 2, Ấp Thị, Xã Thường Lạc huyện Hồng Ngự

Nội dung Quỹ Thiện Tâm hỗ trợ vay vốn không tính lãi suất với giá trị lên tới 1 tỷ đồng gọi là Vốn hỗ trợ ban đầu cho các HTX nông nghiệp đủ điều kiện và được đoàn khảo sát thống nhất trình phê duyệt danh sách tham gia chương trình.

Hợp tác xã cần cam kết sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích: mua con giống, cây giống, trang thiết bị máy, tư liệu sản xuất khác nhằm gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh theo định hướng công nghệ cao, đồng thời giúp được từ 25 hộ khó khăn tại địa phương có thêm thu nhập tối thiểu từ 1 triệu đồng/hộ gia đình/tháng. HTX cam kết hoàn trả 50% vốn Hỗ trợ ban đầu cho Chương trình tại thời điểm kết thúc năm thứ 5 thực hiện dự án và hoàn trả 50% vốn còn lại sau khi địa phương không còn hộ khó khăn cần dự án hỗ trợ.  Số tiền hoàn trả cho Chương trình sẽ được Quỹ Thiện Tâm cùng Lãnh đạo các cơ quan quản lý Chương trình thống nhất phương án, nội dung để điều chuyển sang các chương trình an sinh xã hội khác.

Từ ngày 01-02/4/2024 đoàn khảo sát các 06 HTX tại tỉnh Đồng Tháp gồm HTX DVNN Long Thuận, ấp Long Thới B, Xã Long Thuận và HTX Nông nghiệp số 2, Ấp Thị, Xã Thường Lạc huyện Hồng Ngự; HTX DVNN Tân Phước và HTX DVNN số 2 Tân Phước, xã Tân Phước, huyện Tân Hồng; HTX DVNN Mỹ Đông 3 và HTX Thắng Lợi xã Mỹ Đông, huyện Tháp Mười.

Kết quả khảo sát bước đầu cho thấy, hiện nay các HTX đều có nhu cầy vay vốn để mở rộng sản xuất và thực hiện các dịch vụ nông nghiệp: đầu tư máy bơm tưới, làm đất, sạ giống, phun phân, thuốc, thu hoạch và chế biến sản phẩm…... và sẳn sàng bố trí việc làm cho 25 hộ khó khăn có thu nhập theo quy định của Quỹ.

Đoàn khảo sát yêu cầu các HTX được khảo sát cần có phương án hoạt động cụ thể, đối với 2 HTX trên cùng một xã cần có kế hoạch liên kết sản xuất để đạt hiệu quả cao hơn, cung cấp và hoàn thiện các thông tin cần thiết gửi về Quỹ qua đầu mối ngành Khuyến nông để được xem xét, hỗ trợ./.

Trí Tuệ - TTDVNN, QLKTCTTL&NSNT ĐT

Tin cùng danh mục

Tạm dừng “Hội thi Trái ngon - An toàn Nam Bộ”

Tạm dừng “Hội thi Trái ngon - An toàn Nam Bộ”

07:35 16/06/2024

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2024 

Đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2024 

07:35 16/06/2024

Tam Nông trao Quyết định chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023

Tam Nông trao Quyết định chứng nhận sản phẩm OCOP năm 2023

07:35 16/06/2024

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2024

07:35 16/06/2024

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ “không có điểm dừng”

Xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ “không có điểm dừng”

07:35 16/06/2024