Khởi động lại các vườn rau hữu cơ trong trường học
Ngày đăng: 28/09/2022

Tin cùng danh mục

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Xây dựng mô hình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn hữu cơ”

Tổ chức lớp tập huấn Kỹ thuật “Xây dựng mô hình sản xuất xoài theo tiêu chuẩn hữu cơ”

02:46 07/12/2023

Hội nghị Nông nghiệp hữu cơ và Giáo dục đào tạo

Hội nghị Nông nghiệp hữu cơ và Giáo dục đào tạo

02:46 07/12/2023

“Ở đâu có Nông dân, ở đó có Khuyến nông”

“Ở đâu có Nông dân, ở đó có Khuyến nông”

02:46 07/12/2023

HN Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP...

HN Xây dựng mô hình sản xuất cây ăn quả theo VietGAP phục vụ phát triển VNL gắn với liên kết tiêu thụ tại ĐBSCL

02:46 07/12/2023

Triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và chuyển giao, UDKHCN

Triển khai thực hiện nhiệm vụ khuyến nông và chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ

02:46 07/12/2023