​​​​​​​Kết quả chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 8, ngày 16-30/4/2021
Ngày đăng: 10/05/2021

            Thời tiết bắt đầu có mưa đầu mùa kèm theo nắng nóng kéo dài, dẫn đến môi trường nước ao nuôi sẽ thay đổi đột ngột, đặc biệt là các thông số thủy lý hóa. Vì vậy, cần phải thường xuyên chú ý việc quản lý nguồn nước ao nuôi, chủ động duy trì kế hoạch quản lý sức khỏe, tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của thuỷ sản nuôi để chủ động triển khai các biện pháp xử lý khi có tình huống bất thường về môi trường và dịch bệnh.

Cụ thể cảnh báo đối với các tuyến kênh trên địa bàn huyện, thị, thành phố:

- Chỉ tiêu Oxy hòa tan (DO) thấp hơn từ 0.5 – 2mg/L so với quy chuẩn tham chiếu. Thấp ở các kênh cấp thuộc H.Tháp Mười; Sông Cái Nhỏ, Rạch Bà Mụ, Sông Cần Lố, Kênh K.6, Kênh Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh); Sông Đất Sét – Kênh Mương; Sông Hậu – Định Yên (Lấp Vò). Không biến động so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu H2S cao ở kênh Trung Uơng (H.Tân Hồng); kênh Ba Ánh (Tp.Hồng Ngự); kênh Phèn, kênh Tân Công Sính 1, kênh Phú Thành 1 (H.Tam Nông); kênh K.6, kênh Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh); kênh Nguyễn Văn Tiếp – xã Mỹ An (H.Tháp Mười), dao động từ 0.056 – 0.102 mg/L.Giảm so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu N-NO2- cao ở ở các kênh cấp thuộc H. Tân Hồng; H.Tháp Mười; TP. Sa Đéc; sông Cái Vừng – Phú Thành A (H.Hồng Ngự); kênh Thị xã, kênh An Bình, kênh Tân Công Sính 1, kênh Phú Thành 1, kênh Kháng Chiến (H.Tam Nông); kênh Hội Đồng Tường, kênh Nguyễn Văn Tiếp – xã Phong Mỹ (H.Cao Lãnh; Sông Tiền – An Hiệp (H.Châu Thành), dao động từ 0.052 – 0.250 mg/L. Tăng so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu N-NH4 cao ở các kênh cấp thuộc H.Tân Hồng; H.Tam Nông; kênh K.6, kênh Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh); kênh Bảy Thước (H.Tháp Mười), dao động từ 0.4 - >1.5mg/L. Tăng hơn so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu P-PO43- cao ở các kênh cấp thuộc H.Tháp Mười; kênh Lò Gạch, kênh Sa Rài, kênh Trung Ương (H.Tân Hồng); kênh thị xã, kênh An Bình, kênh Tân Công Sính 1, kênh Phú Thành 1 (H.Tam Nông); kênh K.6, kênh Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh), dao động từ 0.11 – 2.62mg/L. Tăng so với đợt quan trắc trước.

- Chỉ tiêu TSS cao ở các kênh sông cấp thuộc TP.Cao Lãnh; kênh Hồng Ngự - Vĩnh Hưng, kênh Lò gạch (H.Tân Hồng); kênh Kháng Chiến (H.Tam Nông); sông Tiền, kênh Đường Thét, kênh K.6, kênh Hội Đồng Tường (H.Cao Lãnh); kênh Bảy Thước (H.Tháp Mười); Sông Tiền – xã Tân Mỹ, sông Đất Sét – Kênh Mương (H.Lấp Vò), dao động từ 20.3 – 80mg/L. Tăng so với đợt quan trắc trước.

Vùng sản xuất giống cá tra: xuất hiện mầm bệnh gây bệnh gan thận mủ trên cá tra (Edwarsiella ictaluri) ở điểm quan trắc thuộc sông Tiền - xã Tân Thuận Đông (Tp.Cao Lãnh); kênh Tân Công Sính 1 (H.Tam Nông) và xuất hiện vi khuẩn Aeromonas hydrophila ở Sông Hậu – xã Tân Hòa (H.Lai Vung);

Vùng nuôi cá tra tập trung: xuất hiện vi khuẩn Aeromonas hydrophila ở điểm quan trắc thuộc sông Tiền – xã Tân Khánh Đông (TP.Sa Đéc); sông Vàm Cái Sơn (H.Lai Vung); sông Sa Đéc (H.Châu Thành).

Đặc biệt chú ý chất lượng nguồn nước đối với tuyến kênh cấp thuộc H.Tam Nông; H.Cao Lãnh và H.Tân Hồng chất lượng nguồn nước chưa được đảm bảo, đa số có chỉ tiêu quan trắc vượt Quy chuẩn nên khi sử dụng nguồn nước cấp cần phải theo dõi và có biện pháp xử lý nhằm cải thiện chất lượng nước.

- Độ mặn tại sông Tiền và sông Hậu đạt 0.09 – 0.11‰, tăng so với đợt quan trắc trước.

- Độ mặn ở các kênh cấp nội đồng huyện Tam Nông dao động từ dao động 0.11 – 1.49 ‰. Tăng so với đợt quan trắc trước. Kết quả cho thấy, phần lớn độ mặn tại các tuyến kênh huyện Tam Nông đều nằm trong giới hạn thích hợp, riêng độ mặn tại kênh Ba Răng vượt cao hơn giới hạn nước ngọt 0.16 – 0.99 ‰.

* Khuyến cáo

- Phải thường xuyên chú ý việc quản lý nguồn nước ao nuôi, chủ động duy trì kế hoạch quản lý sức khỏe, tăng cường giám sát chặt chẽ hoạt động của thuỷ sản nuôi để chủ động triển khai các biện pháp xử lý khi có tình huống bất thường về môi trường và dịch bệnh do nhiệt độ môi trường giảm thấp và chênh lệch nhiều.

- Cần xử lý nước trước khi cấp vào ao nuôi, định kỳ bổ sung men tiêu hóa, vitamin, khoáng chất...  nhất là vitamin C và Beta glucan vào khẩu phần ăn hàng ngày để tăng sức đề kháng.

   - Đối với vùng nuôi tôm tập trung cần thường xuyên kiểm tra độ kiềm và kết hợp bón vôi hay Dolomite để giữ môi trường nước nuôi ổn định và thuận lợi cho tôm phát triển tốt.

   - Đối với những khu vực nuôi lồng/bè tập trung cần tăng cường thường xuyên kiểm tra, vệ sinh lồng/bè, bố trí lồng/bè có khoảng cách phù hợp để tạo dòng chảy thông thoáng nhằm hạn chế cá chết do thiếu oxy cục bộ. Sử dụng vôi, muối treo đầu bè hoặc khu vực cho ăn để khử trùng và phòng bệnh cho cá. Đồng thời thực hiện tốt QCVN 02-22:2015/BNNPTNT. Chú ý các điểm có sự xuất hiện của vi khuẩn, virus gây bệnh bằng các biện pháp phòng bệnh tổng hợp.

- Các vùng nuôi/cơ sở nuôi cá tra thương phẩm xuất khẩu cần thực hiệnQCVN 02-20:2014/BNNPTNT, Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc ban hành quy định về bảo vệ môi trường đối với hoạt động sản xuất, chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp./.

Tham chiếu:

- QCVN 08-MT:2015/BTNMT cột A1: pH (6-8,5), NO2- (≤ 0,05 mg/L), NH4+(≤ 0,3 mg/L), COD (≤ 10 mg/L), TSS (≤ 20 mg/L), PO43- (≤ 0,1 mg/L). 

- QCVN 02-22:2015/BNNPTNT: Oxy (≥ 4 mg/L).

- QCVN 02-20:2014/BNNPTNT: H2S (≤ 0,05 mg/L).

 

Chi tiết mời xem Báo cáo số: 756/BC-CNTYTS

 

 

 

 

Tin cùng danh mục

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 7

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 7

11:05 04/12/2021

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 6

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 6

11:05 04/12/2021

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 5

​​​​​​​Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 5​​​​​​​

11:05 04/12/2021

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 4

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 4

11:05 04/12/2021

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 3

Kết quả quan trắc chất lượng nước phục vụ nuôi thủy sản Đợt 3

11:05 04/12/2021