HD kỹ thuật sản xuất nguyên liệu làm phân bón hữu cơ từ rơm rạ sau thu hoạch
Ngày đăng: 15/11/2022

Tin cùng danh mục

Sổ tay hướng dẫn thu gom, xử lý và tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch

Sổ tay hướng dẫn thu gom, xử lý và tái sử dụng rơm rạ sau thu hoạch

06:33 09/02/2023

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nguyên liệu làm phân bón hữu cơ

Sổ tay hướng dẫn kỹ thuật sản xuất nguyên liệu làm phân bón hữu cơ từ rơm rạ sau thu hoach

06:33 09/02/2023

Tài liệu nuôi heo

Tài liệu nuôi heo

06:33 09/02/2023

HD Quy trình chăn nuôi heo an toàn sinh học, phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi cho chăn nuôi nông hộ và trang trại quy mô vừa và nhỏ

HD Quy trình chăn nuôi heo an toàn sinh học, phòng chống bệnh dịch tả heo Châu Phi cho chăn nuôi nông hộ và trang trại quy mô vừa và nhỏ

06:33 09/02/2023

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rau mầm

Hướng dẫn kỹ thuật trồng rau mầm

06:33 09/02/2023