98% hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch
Ngày đăng: 29/01/2024

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân cấp huyện về thực hiện công tác xã hội hóa đầu tư nước sạch nông thôn, đảm bảo tiến độ chuyển đổi khai thác, sử dụng nước dưới đất sang khai thác sử dụng nước mặt và tỷ lệ hộ dân cư nông thôn sử dụng nước sạch đạt 98% trong giai đoạn 2021 - 2025 theo lộ trình đề ra.

Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Hàng năm rà soát, xác định các vùng cấp nước tại các khu vực khó khăn, vùng biên giới, vùng nhiễm Asen; Xây dựng hướng dẫn thực hiện kiểm tra, giám sát đánh giá và tổng hợp tình hình triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn nông thôn đảm bảo ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu. Hướng dẫn, tập huấn, hỗ trợ kỹ thuật và kiểm tra công tác quản lý vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn sau đầu tư. Chỉ đạo Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Quản lý khai thác công trình thuỷ lợi và Nước sạch nông thôn (Trung tâm) khẩn trương thực hiện chuyển đổi nguồn khai thác nước ngầm sang nước mặt đối với các công trình cấp nước được giao quản lý, khai thác theo 03 hình thức cơ bản: Chủ đầu tư Trạm cấp nước sử dụng nước dưới đất có đủ năng lực thực hiện chuyển đổi qua đầu tư Nhà máy nước mặt thay thế; hoặc thỏa thuận đấu nối nước sạch đồng hồ tổng từ đơn vị cấp nước xung quanh sử dụng nguồn nước mặt; trường hợp, không đủ năng lực thì phải chuyển giao Trạm cấp nước dưới đất cho đơn vị khác có năng lực đầu tư Nhà máy cấp nước mặt. Trong thời gian chờ hoàn tất thủ tục chuyển đổi nguồn nước phải cam kết thỏa thuận đấu nối nước sạch qua đồng hồ tổng từ đơn vị cấp nước trong khu vực đang sử dụng nguồn nước mặt để phục vụ cho người dân nhằm đẩy nhanh lộ trình chuyển đổi. Đảm bảo lưu lượng và chất lượng nguồn nước mặt phục vụ người dân và các đơn vị cấp nước có nhu cầu đấu nối nước sạch qua đồng hồ tổng.

Sở Y tế: Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát ngoại kiểm chất lượng nước sạch định kỳ các trạm cấp nước trên địa bàn toàn tỉnh theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14/12/2018 và Quyết định số 24/2023/QĐ-UBND ngày 22/5/2023 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật địa phương về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Sở Xây dựng: Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây dựng dự án cấp nước sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật. Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác cấp giấy phép xây dựng các dự án đầu tư công trình cấp nước sạch theo quy định, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời tham mưu xử lý các khó khăn vướng mắc trong việc đầu tư xây dựng các dự án nước sạch theo quy định.

Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở, ngành liên quan và UBND huyện, thành phố tiến hành rà soát, kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án đầu tư nước sạch sinh hoạt được cấp thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư hoặc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trường hợp thời gian thực hiện dự án không đảm bảo, hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Phối hợp với các đơn vị liên quan thẩm định, báo cáo, đề xuất UBND Tỉnh xem xét, chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc xem xét điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc tham mưu UBND Tỉnh thu hồi chủ trương đầu tư hoặc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tư theo quy định.

Sở Tài nguyên và Môi trường: Hướng dẫn các địa phương giải quyết các thủ tục trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong việc đầu tư các dự án cấp nước sinh hoạt nông thôn; thủ tục về môi trường; thủ tục miễn giảm tiền thuê, hoàn trả tiền bồi thường và giải phóng mặt bằng đối với các dự án đầu tư nước mặt theo đúng quy định.

Sở Tài chính: Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện việc chuyển giao các TCN (giữa các đơn vị cấp nước), có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước theo quy định Luật Tài sản công, đồng thời đảm bảo việc cung cấp nước sạch sinh hoạt được liên tục thuận lợi.

UBND các huyện, thành phố: Xây dựng kế hoạch phát triển cấp nước chi tiết hàng năm trong đó phải có lộ trình, kế hoạch, giải pháp cụ thể, khả thi để sớm thực hiện chuyển đổi hoàn toàn việc khai thác và cung cấp nước sạch từ nguồn nước ngầm sang nguồn nước mặt; Rà soát và thực hiện điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất mang tính chất đồng bộ, kịp thời để đảm bảo lộ trình thực hiện công tác chuyển đổi từ khai thác nguồn nước ngầm sang nước mặt. Đồng thời các mục tiêu của kế hoạch, chỉ tiêu phải bám sát với các mục tiêu của Nghị quyết, kế hoạch của cơ quan quản lý cấp trên ban hành.

Xem chi tiết tại đây

 

Tin cùng danh mục

Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

Phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn

03:31 24/02/2024

Quy trình tạm thời kỹ thuật cắt tỉa hoa, quả và thu hoạch sầu riêng

Quy trình tạm thời kỹ thuật cắt tỉa hoa, quả và thu hoạch sầu riêng

03:31 24/02/2024

Kiểm tra các đê, kè, đê bao xung yếu để chủ động ứng phó lũ kết hợp triều cường và sạt lở bờ sông

Kiểm tra các đê, kè, đê bao xung yếu để chủ động ứng phó lũ kết hợp triều cường và sạt lở bờ sông

03:31 24/02/2024

Phát triển cây ăn trái chủ lực năm 2023

Phát triển cây ăn trái chủ lực năm 2023

03:31 24/02/2024

Sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả heo Châu Phi

Sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả heo Châu Phi

03:31 24/02/2024