Sử dụng vắc xin phòng bệnh Dịch tả heo Châu Phi
Ngày đăng: 19/09/2023

Ngày 18/9, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi theo quy định của pháp luật về thú y và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hướng dẫn các hộ chăn nuôi xây dựng cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh.

Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật về thú y và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tổ chức, hướng dẫn các hộ chăn nuôi xây dựng Cơ sở chăn nuôi an toàn dịch bệnh dịch tả heo Châu Phi .Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan chuyên môn cấp huyện, nhân viên thú y cơ sở và người chăn nuôi về việc sử dụng vắc xin DTHCP để phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi; đồng thời, chỉ đạo ngành thú y theo dõi, giám sát việc tiêm phòng cho đàn vật nuôi tại địa phương. Tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả sử dụng vắc xin DTHCP, cũng như kịp thời phản ánh đầy đủ, chính xác những khó khăn, vướng mắc về Cục Thú y trong quá trình thực hiện.

Sở Thông tin tuyền thông, Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Tháp Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đoàn thể liên quan tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của bệnh DTHCP các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác; các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiệu quả của vắc xin phòng bệnh DTHCP, để người chăn nuôi kịp thời nắm thông tin và chủ động thực hiện, nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe của đàn vật nuôi.

Ủy ban nhân dân huyện, thành phố Chỉ đạo các đơn vị chuyên môn chủ động giám sát, phát hiện sớm, kịp thời cảnh báo và xử lý triệt để các ổ dịch bệnh DTHCP mới phát sinh, không để lây lan diện rộng. Hướng dẫn người chăn nuôi chủ động triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp để phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, trong trường hợp gia súc có biểu hiện bị bệnh, nghi bị bệnh, kịp thời khai báo với Uỷ ban nhân dân cấp xã, nhân viên thú y cơ sở và triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh DTHCP theo quy định của pháp luật về thú y và hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Chủ trì, phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị liên quan tổ chức tuyên truyền đến cộng đồng, khu dân cư, khu vực biên giới về tính chất nguy hiểm của bệnh DTHCP, các dấu hiệu nhận biết bệnh DTHCP; tuyên truyền hiệu quả của việc tiêm vắc xin DTHCP, vận động người chăn nuôi chủ động tiêm phòng nhằm bảo đảm sức khỏe cho đàn vật nuôi. Chỉ đạo các đơn vị, phòng chuyên môn phối hợp chặt chẽ với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản trong việc hướng dẫn kỹ thuật tiêm phòng cho nhân viên thú y cơ sở và người chăn nuôi để thực hiện tiêm phòng vắc xin đúng kỹ thuật, đảm bảo phòng bệnh có hiệu quả. Đồng thời, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện tốt công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng; cải thiện điều kiện chăn nuôi và kiểm soát an toàn sinh học nhằm tăng hiệu quả phòng bệnh. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn theo dõi, kịp thời báo cáo tình hình dịch bệnh, công tác phòng chống dịch và tiêm phòng vắc xin DTHCP trên địa bàn theo nội dung chỉ đạo tại Công văn số 4870/BNN-TY ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

                Xem chi tiết tại Công văn

Tin cùng danh mục

Truyền thông, quảng bá Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023

Truyền thông, quảng bá Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần thứ I năm 2023

03:02 24/02/2024

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

03:02 24/02/2024

Xây dựng Đề án “Nâng cao thu nhập cho người trồng lúa”

Xây dựng Đề án “Nâng cao thu nhập cho người trồng lúa”

03:02 24/02/2024

Chủ động ứng phó với mưa lớn trên diện rộng và thời tiết nguy hiểm

Chủ động ứng phó với mưa lớn trên diện rộng và thời tiết nguy hiểm

03:02 24/02/2024

Tăng cường triển khai các giải pháp thúc đẩy lộ trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

Tăng cường triển khai các giải pháp thúc đẩy lộ trình xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu

03:02 24/02/2024