Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV, năm 2021
Ngày đăng: 08/10/2021
  1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
  • Phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn Tỉnh.

    - Giao Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản:

+ Chuẩn bị đầy đủ vật tư, hóa chất; phân công các phòng, ban phụ trách địa bàn chủ động phối hợp với phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, thành phố cùng chính quyền và đoàn thể địa phương chỉ đạo mạng lưới thú y cơ sở triển khai thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng trên địa bàn quản lý.

+ Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành tại cửa khẩu tham mưu cho Ban Quản lý cửa khẩu bố trí hố sát trùng và thực hiện vệ sinh, tiêu độc khử trùng các phương tiện vận chuyển động vật, sản phẩm động vật qua cửa khẩu và triển khai kế hoạch thực hiện Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng; kiểm tra, giám sát việc tiêu độc, khử trùng môi trường cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tại xã An Bình, huyện Cao Lãnh.

  1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện, thành phố
  • Phát động tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn huyện, thành phố.
  • Chỉ đạo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế,

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp phối hợp với chính quyền địa phương chịu  trách nhiệm tổ chức, triển khai “Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV năm 2021” đến các xã, phường, thị trấn; phân công cán bộ kiểm tra, giám sát, đôn đốc quá trình thực hiện, tiến độ thực hiện tiêu độc, khử trùng môi trường đúng các nội dung, đối tượng, cách thức, quy trình tiêu độc, khử trùng quy định.

  • Chỉ đạo Ban Quản lý chợ, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp các đoàn thể, cơ quan chuyên môn, khẩn trương triển khai thực hiện tháng tổng vệ sinh, tiêu độc khử trùng, môi trường để phòng, chống dịch, các bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm; tổ chức tuyên truyền cho người tiêu dùng nhận biết sản phẩm động vật không đảm bảo an toàn thực phẩm, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trong việc buôn bán, vận chuyển, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm động vật.
  • Chỉ đạo Đài Truyền thanh: tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tính chất nguy hiểm của dịch bệnh trên đàn vật nuôi, dấu hiệu nhận biết biện pháp phòng, chống bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn vật nuôi.

Nguồn số: 2855/SNN-KHTC

Tin cùng danh mục

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

12:45 26/10/2021

Điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn tổ chức sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản

Điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn tổ chức sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản

12:45 26/10/2021

HD Tổ chức sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

HD Tổ chức sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

12:45 26/10/2021

Giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng dịch Covid-19

Giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng dịch Covid-19

12:45 26/10/2021

Đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện thu mua, vận chuyển lúa gạo vụ Hè Thu, Thu Đông 2021 giữa các tỉnh

Đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện thu mua, vận chuyển lúa gạo vụ Hè Thu, Thu Đông 2021 giữa các tỉnh

12:45 26/10/2021