Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 19/9/2022 – 25/9/2022
Ngày đăng: 06/10/2022

1.1. Trên cây lúa

- Hè Thu 2022: xuống giống 182.768 ha/186.000 ha, đạt 98,3% so với kế hoạch. Thu hoạch 182.188 ha, năng suất bình quân 63,1 tạ/ha. Huyện Tân Hồng, thành phố Hồng Ngự chưa thu hoạch dứt điểm .

- Thu Đông 2022: xuống giống 108.386 ha/113.600 ha, đạt 95,4% so với kế hoạch. Diện tích đã thu hoạch là 57.405 ha, năng suất bình quân 59,9 tạ/ha

- Tình hình sâu bệnh trong kỳ báo cáo trên lúa như sau:

Description: E:\Cong thong tin dien tu So\Dang tin bai\Hinh anh\SAU + BENH\benh dao on la 2.jpg

(Hình ảnh minh họa, nguồn internet)

+ Bệnh đạo ôn lá: diện tích nhiễm 350 ha (tăng 145 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm trung bình 50 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – làm đòng, tỷ lệ bệnh 10 - 20 %.

+ Bệnh lem lép hạt: diện tích nhiễm 340 ha (tăng 25 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm nặng 20 ha, nhiễm trung bình 40 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn trổ chín, tỷ lệ bệnh 20 - 40%.

+ Sâu cuốn lá nhỏ: diện tích nhiễm 230 ha (tăng 230 ha so với tuần trước), trong đó nhiễm trung bình 30 ha, còn lại nhiễm nhẹ trên lúa giai đoạn đẻ nhánh với mật số sâu trên 50 con/m2.

- Dự báo trong tuần tới, rầy tuổi 3-4 phát triển gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh - trổ chín. Sâu cuốn lá gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn trổ chín, những ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm và phun thuốc trừ sâu sớm có thể bị hại nặng. Bệnh đạo ôn cổ bông, cháy bìa lá, lem lép hạt diện tích, mức nhiễm có thể gia tăng do thời tiết đang vào mùa mưa và giai đoạn lúa thích hợp cho bệnh phát sinh, gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, cục bộ có diện tích nhiễm nặng ở các ruộng sạ dày, bón thừa phân đạm, sử dụng giống nhiễm như Jasmine 85, VD 20, OM 4900, IR 50404, nếp.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng một số biện pháp như sau:

+ Áp dụng tốt các giải pháp kỹ thuật ngay từ đầu vụ như: 3 giảm 3 tăng, 1 phải 5 giảm, bón vùi phân bón theo tỷ lệ 50 - 100% DAP + 50% Kali trước khi trục trạc đất lần cuối, quản lý dịch hại tổng hợp (IPM), quản lý nước hợp lý, sử dụng chế phẩm vi sinh, phân hữu cơ… giúp lúa sinh trưởng và phát triển tốt, hạn chế thấp nhất sự phát sinh, gây hại của các đối tượng dịch hại, góp phần tiết kiệm chi phí sản xuất, tạo ra sản phẩm an toàn.

+ Thăm đồng thường xuyên, phát hiện sớm bệnh đạo ôn lá, bệnh cháy bìa lá,… để có biện pháp quản lý và chăm sóc kịp thời, hạn chế ảnh hưởng đến sinh trưởng cây lúa. Có thể phun ngừa bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt ở giai đoạn trổ lẹt xẹt và trổ đều. Tuân thủ tốt nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc.

+ Không phun thuốc trừ sâu bệnh, thuốc kích thích sinh trưởng cho cây lúa ít nhất 20 ngày trước thu hoạch nhằm bảo đảm thời gian cách ly, an toàn thực phẩm, thu gom bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng để hạn chế ô nhiễm môi trường.

1.2. Trên hoa màu

  - Vụ Hè Thu 2022: xuống giống 12.086 ha/17.000 ha hoa màu các loại đạt 71,16% so với kế hoạch. Đã thu hoạch dứt điểm 12.086 ha

- Vụ Thu Đông 2022: xuống giống 7.142/8.123 ha hoa màu các loại như bắp, bầu, bí, dưa, rau các loại đạt 87,93% so với kế hoạch. Đã thu hoạch 2.956 ha

- Tình hình sâu bệnh trên hoa màu: sâu bệnh hại trên hoa màu xuất hiện gây hại phổ biến ở mức nhẹ. Riêng đối tượng sâu keo mùa thu hại bắp chưa phát hiện diện tích nhiễm mới. Dự báo trong tuần tới sâu ăn tạp, sâu đục trái, sâu đục thân, bọ trĩ, bệnh thán thư, bệnh đốm lá,… xuất hiện và gây hại rải rác hoặc ở mức nhẹ.

- Để hạn chế thấp nhất thiệt hại cần áp dụng biện pháp như sau: Áp dụng đồng bộ các quy trình sản xuất như IPM, sản xuất an toàn, VietGAP, hữu cơ,… thực hiện truy xuất nguồn gốc, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

1.3. Cây ăn trái

- Diện tích trồng cây ăn trái là 42.050 ha đạt 105% so với kế hoạch. Tập trung chủ yếu ở các huyện Châu Thành, Lai Vung, Cao Lãnh, Lấp Vò, Thanh Bình, Tháp Mười, thành phố Cao Lãnh, thành phố Sa Đéc.

 - Sâu bệnh trên cây ăn trái: sâu bệnh trên cây ăn trái xuất hiện, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ.

 

Hoàng Anh

Tin cùng danh mục

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 05/9/2022 – 11/9/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 05/9/2022 – 11/9/2022

06:59 29/05/2024

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 05/9/2022 – 11/9/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 05/9/2022 – 11/9/2022

06:59 29/05/2024

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 29/8/2022 – 04/9/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 29/8/2022 – 04/9/2022

06:59 29/05/2024

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 15/8/2022 – 21/8/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 15/8/2022 – 21/8/2022

06:59 29/05/2024

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 01/8/2022 – 07/8/2022

Tình hình sản xuất lĩnh vực TT và BVTV từ ngày 01/8/2022 – 07/8/2022

06:59 29/05/2024