Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
ĐC: Số 533, đường 30/4,..., xã Mỹ Tân, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp
Ngày tham gia: 16/09/2020
Đơn vị đăng thông tin
HTX giống nông nghiệp Định An
Số lượng: ....

1. Tên HTX: HTX giống nông nghiệp Định An

2. Địa chỉ: 163A ấp An Lạc xã Định An huyện Lấp Vò tỉnh Đồng Tháp

3. Số điện thoại trụ sở, cơ quan: 0917 717 806

4. Giám đốc HTX:  Nguyễn Anh Dũng , điện thoại di động:0984 723 450

6. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: số: 510907000009, ngày cấp 05/4/2016, nơi cấp Phòng Tài Chính Kế Hoạch huyện Lấp Vò

7. Tên nông sản : Lúa và gạo Ngọc Đỏ Hương Dứa; Ngọc Sen Hồng

8. Diện tích: 264 ha

9. Sản lượng: 1.300 tấn

10. Tần suất cung cấp sản phẩm: theo vụ, đáp ứng theo nhu cầu của thị trường và nhu cầu saen xuất của DN và Cty

11. Sản phầm đạt tiêu chuẩn: Sản xuất theo qui trình hữu cơ sinh học.

Ngày đăng: 09:04 10/07/2019 | Thời gian cung ứng: 10/07/2019 - 10/03/2022

Tin cùng chủ đề

(Hết hạn) Hoa kiểng nuôi cấy mô

Số lượng: 150.000
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 07/09/2020 Thu mua đến ngày 30/01/2021

HTX Bình Lý

Số lượng: 100 kg
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 13/04/2021 Thu mua đến ngày 31/12/2021

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 3)

Số lượng: liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 10/06/2020

(Hết hạn) htxanhbinhminh

Số lượng: 3 tấn
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc (lần 2)

Số lượng: liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 22/06/2020

(Hết hạn) htxxoaitanthuantay cần liên kết tiêu thụ nông sản xoài

Số lượng: Liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 02/08/2020 Thu mua đến ngày 02/10/2020

(Hết hạn) Xoài cao lãnh

Số lượng: 500
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/09/2020

(Hết hạn) Test đăng tin bán bằng tk phucphuc

Số lượng: liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 02/06/2020 Thu mua đến ngày 30/06/2020

(Hết hạn) Làng Hoa kiểng Sa Đéc

Số lượng: Liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 12/09/2019 Thu mua đến ngày 09/01/2020

(Hết hạn) Làng nghề Mê Bồ

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Thu mua từ ngày 11/09/2019 Thu mua đến ngày 26/12/2019

Tin cùng chuyên mục

(Hết hạn) HTX Thanh Long VietGAP Phong hòa

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Cung ứng từ ngày 09/07/2019 Cung ứng đến ngày 31/10/2019

(Hết hạn) Hợp tác xã Sản xuất và Tiêu thụ Rau an toàn

Số lượng: .....
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Cung ứng từ ngày 10/07/2019 Cung ứng đến ngày 30/09/2019

(Hết hạn) HTXDVNN Bình Hàng Tây

Số lượng: Liên hệ
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Cung ứng từ ngày 08/07/2019 Cung ứng đến ngày 31/08/2019

(Hết hạn) Hợp tác xã Xoài Mỹ Xương

Số lượng: ...
Sở Nông nghiệp và PTNT Đồng Tháp
Cung ứng từ ngày 08/07/2019 Cung ứng đến ngày 31/08/2019

(Hết hạn) Bán ổi lê

Số lượng: 10 tấn
Tui Nông Dân
Cung ứng từ ngày 01/01/2018 Cung ứng đến ngày 31/01/2018