220x200

Mặc dù còn gặp khó khăn nhưng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, người dân, 6 tháng đầu năm 2019, kinh tế - xã hội huyện Lai Vung có nhiều chuyển biến tích cực. Với những kết quả đạt được, huyện Lai Vung tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu đề ra năm 2019.

Với công nghệ này, các cơ quan trong ngành nông nghiệp ...
02:45 02/03/2024
Ở vùng nông thôn, người dân có nhiều cách để trữ nước ...
02:45 02/03/2024
Mới đây, các nhà khoa học thuộc Học viện Nông nghiệp ...
02:45 02/03/2024

Đưa trái xoài Ba Màu xuất ngoại

Huyện Chợ Mới là địa phương đi đầu trong tỉnh An Giang chuyển đổi toàn bộ diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây ăn trái, chủ yếu là xoài ...

02:45 02/03/2024

Giống lúa GKG 9 có thể thay thế IR 50404

GKG 9 có thời gian sinh trưởng ngắn, khả năng thích nghi rộng, năng suất cao, chất lượng gạo tốt, có thể thay thế cho giống lúa IR 50404.

02:45 02/03/2024

Bắc Giang: Doanh thu từ vải thiều và dịch vụ phụ trợ đạt 6.500 tỷ đồng

Năm 2019 là năm đầu tiên huyện Lục Ngạn - "thủ phủ vải thiều" của tỉnh Bắc Giang và cả nước có sản phẩm vải thiều hữu cơ, các vườn vải có lắp camera giám ...

02:45 02/03/2024

Đồng Tháp phát triển 73 điểm du lịch cộng đồng, thu hút du khách

Tỉnh Đồng Tháp đã phát triển 73 điểm du lịch cộng đồng, định vị được sản phẩm du lịch đặc trưng riêng, mở tuyến tham quan mới theo mùa để thu hút du khách.

02:45 02/03/2024

Các biện pháp phòng trừ ốc bươu vàng hại lúa

..................................

02:45 02/03/2024