220x200

Thử nghiệm tạo hình cho trái bưởi

Thăm quan mô hình trồng nấm bào ngư và nấm linh chi
05:59 24/02/2024
Diễn đàn trực tuyến chia sẻ thông tin, kết nối giao ...
05:59 24/02/2024

Tập huấn trồng khoai lang theo tiêu chuẩn ViêtGAP

Tập huấn trồng khoai lang theo tiêu chuẩn ViêtGAP

05:59 24/02/2024

Hội nghị tham vấn nội dung Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021-2025

Hội nghị tham vấn nội dung Đề án thí điểm xây dựng vùng nguyên liệu nông, lâm sản đạt chuẩn phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu giai đoạn 2021-2025

05:59 24/02/2024

Mô hình sinh kế chủ động ứng phó với con nước

Mô hình sinh kế chủ động ứng phó với con nước

05:59 24/02/2024

Hỗ trợ phân hữu cơ mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP

Hỗ trợ phân hữu cơ mô hình thâm canh xoài theo tiêu chuẩn VietGAP

05:59 24/02/2024

Hội thảo online “Vai trò của giới trong hoạt động khuyến nông”

Hội thảo online “Vai trò của giới trong hoạt động khuyến nông”

05:59 24/02/2024

Diễn đàn trực tuyến “Chủ động giảm lượng giống - phân bón để giảm giá thành sản xuất lúa trong tình hình dịch bệnh Covid – 19”

Diễn đàn trực tuyến “Chủ động giảm lượng giống - phân bón để giảm giá thành sản xuất lúa trong tình hình dịch bệnh Covid – 19”

05:59 24/02/2024