Điều chỉnh hoạt động Của cơ quan, đơn vị
Ngày đăng: 11/10/2021

Thực hiện Công văn số 578/UBND-THVX ngày 10/10/2021 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh hoạt động của một số loại hình, đối tượng (gửi kèm Công văn), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở, các Phòng chuyên môn, các Ban Quản lý Dự án VnSAT, ICRSL và Văn Phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Tỉnh triển khai và thực hiện các nội dung sau:

1. Triển khai thực hiện nội dung Công văn số 578/UBND-THVX ngày 10/10/2021 của UBND tỉnh. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh vẫn còn nhiều rủi ro tiềm ẩn nên thủ trưởng cơ quan, đơn vị tuỳ theo đặc thù công việc có thể linh động bố trí lực lượng làm việc phù hợp và đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao nhưng vẫn đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch của ngành y tế. Trường hợp người làm việc ở ngoài Tỉnh phải được tiêm đủ liều vắc xin hoặc được cơ quan, đơn vị bố trí ăn, nghỉ tại chỗ”.

2. Tiếp tục triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo tinh thần chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở như: Kiểm soát chặt chẽ người ra vào cơ quan, đơn vị; thực hiện thông điệp 5K; tiếp tục theo dõi sức khoẻ công chức, viên chức, người lao động; duy trì hoat động Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19, Tổ an toàn phòng chống chống dịch của cơ quan, đơn vị; trang bị đầy đủ khẩu trang, nước khử khuẩn; hạn chế tập trung đông người tại một vị trí,…

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp kiểm soát tại trụ sở đơn vị theo qui định. Đồng thời, có kế hoạch cụ thể phân công công chức, viên chức thường xuyên đi thực tế để nắm bắt các khó khăn của người dân, hội quán, HTX, THT, doanh nghiệp nông nghiệp để kịp thời tháo gỡ các khó khăn.

3. Thời gian thực hiện: Từ ngày 11/10/2021.

Yêu cầu thủ trưởng các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm các nội dung nêu trên.

Xem chi tiết tại CV số 2949/SNN-VP

Tin cùng danh mục

Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV, năm 2021

Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV, năm 2021

11:21 25/10/2021

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

11:21 25/10/2021

Điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn tổ chức sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản

Điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn tổ chức sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản

11:21 25/10/2021

HD Tổ chức sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

HD Tổ chức sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

11:21 25/10/2021

Giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng dịch Covid-19

Giảm tiền sử dụng nước sạch sinh hoạt do ảnh hưởng dịch Covid-19

11:21 25/10/2021