Một số giải pháp chỉ đạo sản xuất lúa trong điều kiện dịch bệnh Covid -19
Ngày đăng: 11/10/2021

      Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng đến tình hình sản xuất, thu hoạch lúa. Trong khi đó, khu vực Nam bộ đang vào cao điểm mùa mưa, bão, lũ; Giá vật tư, phân bón đầu vào và vận chuyển hàng hóa có xu hướng tăng là những yếu tố ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất lúa.

     Để giảm thiểu ảnh hưởng của các yếu tố nêu trên đến sản xuất lúa vụ Hè Thu và các vụ tiếp theo, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành Đồng bằng sông Cửu Long tập trung chỉ đạo một số nội dung sau:

  1. Thường xuyên theo dõi tình hình khí tượng, thủy văn và nguồn nước, chất lượng nước phục vụ cho sản xuất; diễn biến phát sinh, gây hại của dịch hại đối với cây lúa; tình trạng dịch Covid-19 và tác động của dịch bệnh đến thu hoạch, lưu thông hàng hóa nông sản của địa phương.
  2. Xây dựng phương án sản xuất lúa linh hoạt vừa đảm bảo kế hoạch, tiến độ gieo trồng, chăm sóc, thu hoạch vừa đảm bảo lưu thông, phân phối trong trường hợp địa phương phải thực hiện giãn cách xã hội do dịch Covid-19.
  3. Bố trí thời vụ, cơ cấu giống phù hợp theo tình hình nguồn nước, thời tiết khí hậu và nhu cầu thị trường; Tăng tỷ lệ sử dụng giống lúa chất lượng cao, lúa thơm; Đẩy mạnh sử dụng cấp giống xác nhận, giống ngắn ngày có năng suất, chất lượng khá, cứng cây, chống đổ ngã, chống chịu khô hạn tốt và có thị trường tiêu thụ ổn định.
  4. Tiếp tục thực hiện phát động của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về giảm lượng giống lúa gieo sạ, chỉ sử dụng tối đa 80 - 100 kg lúa giống/ha sẽ giúp giảm chi phí đầu tư khâu giống. Giảm lượng giống lúa gieo sạ sẽ góp phần giảm lượng phân bón, thuốc bảo vệ thật vật sử dụng và giảm giá chi phí đầu vào.
  5. Triển khai mở rộng và mạnh mẽ áp dụng các gói kỹ thuật “3 giảm 3 tăng”, “1 phải 5 giảm”, IPM, ưu tiên áp dụng bón phân “bốn đúng”, giảm lượng phân đạm trong sản xuất lúa đồng thời các gói kỹ thuật đã được áp dụng phổ biến, hiệu quả từ chương trình chuyển đổi nông nghiệp bền vững trong sản xuất lúa (VnSAT).
  6. Khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn những diện tích lúa đã chín theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” nhằm hạn chế lúa đổ ngã làm tăng chi phí thu hoạch, giảm năng suất và chất lượng sản phẩm, tăng chi phí giá thành sản xuất lúa.
  7. Tập trung quản lý nước trong ruộng lúa theo từng giai đoạn sinh trưởng và chủ động tưới theo Sổ tay hướng dẫn quy trình tưới lúa tiết kiệm nước, giảm phát thải khí nhà kính của Tổng cục Thủy lợi.

Đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các Tỉnh, Thành phố Đồng bằng sông Cửu Long tổ chức thực hiện; theo dõi chặt chẽ tình hình và báo cáo kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn./.

Xem chi tiết tại Công văn số 5162/BNN-TT

 

 

Tin cùng danh mục

Điều chỉnh hoạt động Của cơ quan, đơn vị

Điều chỉnh hoạt động Của cơ quan, đơn vị

11:28 25/10/2021

Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV, năm 2021

Triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường đợt IV, năm 2021

11:28 25/10/2021

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm

11:28 25/10/2021

Điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn tổ chức sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản

Điều chỉnh, bổ sung hướng dẫn tổ chức sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ nông sản

11:28 25/10/2021

HD Tổ chức sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

HD Tổ chức sản xuất, thu hoạch và tiêu thụ nông sản, chăn nuôi, thủy sản trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

11:28 25/10/2021