220x200

Theo Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh, vụ đông xuân (ĐX) năm 2017-2018, toàn tỉnh có 17.500ha lúa bị nhiễm muỗi hành. Đến thời điểm hiện tại dịch muỗi hành trên lúa đã cơ bản được không chế, tuy nhiên rầy nâu đang nở rộ ở trà lúa hè thu sớm. Nông dân cần chủ động phòng trừ kịp thời để hạn chế ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng lúa.

Rầy nâu: Rầy tuổi 4 - 5 tiếp tục gây hại chủ yếu ở ...
05:32 24/02/2024
Theo Viện Cây ăn quả miền Nam, Nam bộ là vùng sản ...
05:32 24/02/2024
Sau vài năm tạm lắng, mùa khô năm 2018 sâu đục trái ...
05:32 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 15/3/2018 đến ngày 21/03/218

Thời tiết và giai đoạn lúa thích hợp cho bệnh đạo ôn lá, cháy bìa lá, phát sinh và phát triển, gây hại ở mức nhẹ - trung bình. Đặc biệt trên những ruộng ...

05:32 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 09/03/2018 đến ngày 15/03/2018

Rầy nâu: Đợt rầy mới đã nở rộ và phát triển ở tuổi 2 - 4, gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên các trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng đến trỗ, ...

05:32 24/02/2024

Những dịch bệnh hại cần chú ý trong tuần (từ 5 - 11/12)

Rầy, khô vằn, đen lép hạt... hại trên lúa mùa, lúa vụ 10 + 12 giai đoạn đẻ nhánh - thu hoạch. Bọ trĩ, sâu cuốn lá nhỏ,... hại trên lúa Đông Xuân giai ...

05:32 24/02/2024

Chủ động phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi

Nhằm chủ động phòng, chống dịch bệnh lở mồm long móng cho đàn gia súc, góp phần phát triển chăn nuôi và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, ngày 28/11, ...

05:32 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 29/11/2017 đến ngày 06/12/2017

Rầy nâu: Đợt rầy cám mới nở rộ từ ngày 05 – 12/12/2017 với mật số phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, cục bộ sẽ có diện tích nhiễm với mật số cao trên lúa ...

05:32 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 09/11/2017 đến ngày 15/11/2017

Rầy nâu: Rầy tuổi 2 - 4 tiếp tục phát triển và gây hại chủ yếu ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn đẻ nhánh – đòng trỗ.

05:32 24/02/2024