220x200

Rầy nâu tuổi 5 – trưởng thành tiếp tục gây hại ở mức nhẹ trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh – đòng trỗ. Dự báo từ 15 – 22/6/2018 rầy di trú với mật số trung bình đến cao do lúa Hè Thu chính vụ đang vào giai đoạn thu hoạch.

Trong tuần tới, rầy nâu tuổi 3 - 5 tiếp tục gây hại ...
07:33 24/02/2024
Đợt rầy cám mới tiếp tục nở tuổi 1-3, gây hại chủ ...
07:33 24/02/2024
Rầy phát triển tuổi 4 - 5, trưởng thành gây hại chủ ...
07:33 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 17/5/2018 đến ngày 23/5/2018

Rầy nâu tiếp tục phát triển tuổi 3 - 5 và gây hại phổ biến ở mức nhẹ - trung bình trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - đòng trỗ

07:33 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 10/5/2018 đến ngày 16/5/2018

Đợt rầy cám mới sẽ nở rộ trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng, gây hại ở tuổi 1 - 3 phổ biến mức nhẹ - trung bình; trên lúa giai đoạn trỗ vẫn còn ...

07:33 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 26/4/2018 đến ngày 02/5/2018

Trên lúa, rầy nâu tiếp tục phát triển ở tuổi 5, trưởng thành trên lúa giai đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng, trên lúa giai đoạn trỗ có nhiều lứa rầy gối ...

07:33 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 19/4/2018 đến ngày 25/4/2018

Rầy tiếp tục phát triển ở tuổi 3 - 5 và gây hại nhẹ - trung bình trên trà lúa cuối đẻ nhánh đến đòng trỗ, diện tích và mức nhiễm có thể sẽ giảm so với ...

07:33 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 12/4/2018 đến ngày 18/4/2018

Đợt rầy mới nở tiếp tục phát triển ở tuổi 3 - 4, gây hại nhẹ - trung bình trên trà lúa đẻ nhánh đến làm đòng, cục bộ sẽ có diện tích lúa giai đoạn trỗ ...

07:33 24/02/2024

Dự báo tình hình sinh vật gây hại từ ngày 29/3/2018 đến ngày 04/4/2018

Dự báo từ 04 - 14/4/2018 sẽ lứa rầy mới sẽ bắt đầu nở với mật số phổ biến ở mức nhẹ - trung bình, gây hại trên trà lúa cuối đẻ nhánh đến đòng trỗ

07:33 24/02/2024