Chưa cập nhật

0945980001

06, Bình Thạnh, thị trấn Sa Rài, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Thông tin giới thiệu

ngthhoai@yahoo.com

123456789

ap 1 , an phong, thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

nông dân chính hiệu

thanhhoaiit2006@gmail.com

01264969800

Pham Huu Lau, Phường 1, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Nông dân

Chưa cập nhật

0946333478

..., xã Gáo Giồng, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Tưới tiêu, VTNN, làm đất, bao tiêu SP

thanhnguyenctdt@gmail.com

0932189600

so 423 ap phu an, xã Tân Bình, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

chuyen cung cap chanh

thanhnguyenctdt@gmail.com

0932189600

423, ấp Phú An, xã Tân Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp, xã Tân Bình, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

hợp tác xã

Chưa cập nhật

0918517919

..., xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Vận chuyển, tưới tiêu, làm đất, thu hoach

Chưa cập nhật

02773978042

..., xã Hòa Bình, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Tưới tiêu;
 Làm đất, bảo quản hàng hóa; Cung ứng VTNN, giống cây trồng, vật nuôi.

thanhtai2113@gmail.com

0984236069

số 97 ấp 4, xã Tân Hội Trung, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

thích làm nông nghiêp

Chưa cập nhật

02773978186

..., xã Hòa Bình, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Tưới tiêu;
 Cung ứng VTNN; giống cây trồng, vật nuôi; Tín dụng nội bộ; DV.làm đất