day105429@gmail.com

0973432189

Ấp hoàng việt, xã tân phước, tân hồng, đồng tháp, xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

minhphung0974800533@gmail.com

0974800533

Ấp bưng sấm xã Tân Công Sính huyện Tam Nông tỉnh Đồng Tháp, xã Tân Công Sính, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Chưa cập nhật

02773995068

..., xã Phú Thành B, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Tưới tiêu; DV sản xuất, kinh doanh giống cây trồng, vật nuôi

Chưa cập nhật

02773987045

..., xã Phú Thọ, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

tưới tiêu, VTNN

Chưa cập nhật

0907335315

..., xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

VTNN, Tiêu thụ sản phẩm

Chưa cập nhật

0918409471

..., xã Mỹ Trà, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Sản xuất và tiêu thụ lúa giống

htxnntantien.k9@gmail.com

0947554549

123 Ấp K9, xã Phú Đức, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

HTX DV NN TÂN TIẾN

htnnntantien.k9@gmail.com

0947554549

ấp k9 xã phú đức huyện tam nông tỉnh đồng tháp, xã Phú Đức, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tân tiến ấp k9 xã phú đức huyện tam nông tỉnh đồng tháp.

htnnntantien.k9@gmail.com

0947554549

k9 phu duc , xã Phú Đức, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

HTXDVNN TAN TIEN

Chưa cập nhật

02773981701

..., xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Tưới tiêu; Cung ứng VTNN; Sau thu hoạch; Tín dụng nội bộ; Mua bán nông sản