Lx33575@hotmail.com

098521471

webwebweb, xã Hòa An, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

1231212312

dcbinh83gmail.com

0939086217

119A/Khóm 5, thị trấn Lai Vung, Huyện Lai Vung, Đồng Tháp

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lai Vung.

cntt08a@gmail.com

0945980001

Số 03, đường 30/4,..., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Phòng Kinh tế Thành phố Cao Lãnh.

...................

0382674993

xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

...........................................

Chưa cập nhật

02773821417

..., xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

02772476906

..., xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

02773848551

..., xã Long Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

0919155704

A18 DT 844 Ấp An BTHọình, xã An Long, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

HTX NN Phú

khuyennongtonghop@gmail.com

0945171610

........, xã Long Thuận, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Thành viên

Chưa cập nhật

0979945073

khóm An Thịnh, Phường An Bình A, Thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp

Chủ nhiệm Hoà Thịnh Hội quán- Hội nghề trồng cây ăn trái phường An Bình A