Chưa cập nhật

0987072983

ấp Bình Lý, xã Bình Thạnh, Thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

02773946072

..., xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

0917266204

..., xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Tưới tiêu; Cung ứng vật tư; Sản xuất, kinh doanh giống; Tín dụng nội bộ

Chưa cập nhật

0277224943

..., xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

Tưới tiêu, tín dụng nội bộ, VTNN, làm đất

Chưa cập nhật

01285528789

..., xã An Phú Thuận, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

DV Làm đất, Tưới tiêu

Chưa cập nhật

0919107196

Ấp Tân Phú B, xã Tân Bình, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

Tân Dân Hội quán

Chưa cập nhật

01216139731

..., xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Tưới tiêu; sản xuất và cung ứng giống cây trồng; Dịch vụ làm đất, cung ứng VTNN, hỗ trợ vốn cho thành viên

...

Chưa cập nhật

02773955078

..., xã Phú Hiệp, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

02773981678

..., xã Phú Ninh, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

02773838852

ấp Tân Hòa Trung, xã Tân Hội, Thành phố Hồng Ngự, Đồng Tháp

tưới tiêu