htxnntantien.k9@gmail.com

0912929820

286 Đường nông thôn, ấp K9, xã Phú Đức, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Hợp tác xã Nông nghiệp Tân Tiến

ntnhoa@dtcc.edu.vn

0939174699

48 nguyễn văn mười, P3, TPCL, Tỉnh Đồng Tháp, Phường 3, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỜNG ĐỒNG THÁP

ntyensnn

0945373389

.........., Phường 4, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

.............

Chưa cập nhật

02773868476

..., phường Tân Quy Đông, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

Tưới tiêu, lúa giống, đầu tư hỗ trợ vốn, phân bón, cây giống, hút hầm ủ biogas, nuôi trùn quế, phân vi sinh, giết ...

ngtritue@gmail.com

0907887008

219, BÌnh Hòa, xã Bình Thành, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

tôi là nông dân

nguyenvana@gmail.com

02773859774

.........., Phường 2, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

tôi tên nguyễn văn an

Chưa cập nhật

02772227377

..., xã Tân Thành B, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

02773831804

..., xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

TT, VTNN, TDNB

Chưa cập nhật

01206356350

Tổ 1, ấp Bình Linh, xã Bình Thạnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Sản xuất và tiêu thụ chanh có hạt và chanh không hạt

Chưa cập nhật

01222519202

..., xã Ba Sao, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

tưới tiêu