cntt08a@gmail.com

0945980001

Số 03, đường 30/4,..., Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tháp Mười.

...

Chưa cập nhật

02773665043

..., xã Định An, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Tưới tiêu, nước sạch,hỗ trợ vốn, chăn nuôi tổng hợp, sản xuất và tiêu thụ chiếu

Chưa cập nhật

02776554049

..., xã Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

tưới tiêu

khuonghtxbinhthanh@gmail.com

0898234007

165A, khóm Bình Hòa, tt Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp, thị trấn Lấp Vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

Kế toán HTX DVNN Bình Thành

Chưa cập nhật

02773505442

..., xã Láng Biển, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

GĐLH, cày đất, Hợp đồng tiêu thụ

nguyenthanhbinh

0963211506

huyện cao lãnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

tôi là thành viên

tuanpham0212@gmail.com

0939565675

009, đường Tổ 5, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Thành viên Hội quán Thuận Mỹ, thị trấn Mỹ Thọ

Chưa cập nhật

0988949404

..., xã Mỹ An Hưng B, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

0919439088

..., xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

liên kết tiêu thụ

Chưa cập nhật

02773595576

..., xã Thường Phước 1, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

tưới tiêu