vtnguyen376@gmail.com

0907191902

ấp An Định, xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Không có

vtnguyen376@gmail.com

0907191902

cao lanh dong thap, xã An Bình, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

xin chào

Chưa cập nhật

02773665266

..., xã Định Yên, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

02773946028

..., xã Mỹ Quý, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

02772213672

..., xã Phương Thịnh, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

0939324843

..., xã An Hiệp, Huyện Châu Thành, Đồng Tháp

VTNN, hợp đồng bao tiêu

vovanphuoc

0907424967

xã Định Yên, huyện lấp vò, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

..............................................

Chưa cập nhật

02772217291

..., xã Phú Đức, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Tưới tiêu, nước sạch, thu hoạch

htxthuanmy@gmail.com

0901074772

400 khóm Mỹ Phú Cù Lao, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

là HTX Nông nghiệp_Dịch Vụ Thuận Mỹ kinh doanh sản xuất đa ngành nghề nông nghiệp chủ yếu là ( xoài các chu, xoài cát hòa lộc, xoài tương Đài loan, Lúa, ...

vovanphuoc

0906586586

xã Tân Phú Đông, thành phố Sa Đéc, Thành phố Sa Đéc, Đồng Tháp

......................................