loantran4787@gmail.com

09192447878

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

.........................

Chưa cập nhật

02773981223

..., xã An Hòa, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

tưới tiêu

khuyennongtonghop@gmail.com

0987100623

ấp 2, xã An Hoà, xã An Hòa, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Thành viên

Chưa cập nhật

02773948134

..., xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

Tưới tiêu,kéo ống nước,bán giống, vật tư nông nghiệp

Chưa cập nhật

0917864449

..., xã Hòa Bình, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Tưới tiêu; sản xuất và cung ứng giống cây trồng; Cày xới, thu hoạch và sau thu hoạch

Chưa cập nhật

02773670349

..., xã Vĩnh Thạnh, Huyện Lấp Vò, Đồng Tháp

tưới tiêu

toanqlctđt@gmail.com

0907852686

........., Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

........................

Chưa cập nhật

0913697995

..., xã Phú Thuận B, Huyện Hồng Ngự, Đồng Tháp

thủy sản 

trantuanlinh@.com.vn

01686865908

Ap tinh my 200, xã Tịnh Thới, Thành phố Cao Lãnh, Đồng Tháp

Xoai

Chưa cập nhật

02773987270

..., xã Phú Thành A, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Tưới tiêu và cung ứng VTNN (phân bón, lúa giống).