honghalangbien@gmail.com

0919060389

ấp 3 xã Mỹ Đông -Tháp Mười, xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

HTX Đông Thành

thuantamhoiquan39@gmail.com

0919530853

......, xã Mỹ Đông, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

......................

Chưa cập nhật

02772217450

..., xã Tân Thành A, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

đa ngành nghề dịch
,vụ nông nghiệp

Chưa cập nhật

02773977193

..., xã Phú Cường, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Tưới tiêu; VTNN; Tín dụng nội bộ; Nước sạch nông thôn; Sản xuất tiêu thụ lúa thương phẩm; Sản xuất tiêu thụ lúa ...

vantro.hcl@gmail.com

0939637053

Đường 3/2, thị trấn, Mỹ Thọ, hyyeenj Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, Thị trấn Mỹ Thọ, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Cao Lãnh.

Chưa cập nhật

02772217195

..., xã Phú Cường, Huyện Tam Nông, Đồng Tháp

tưới tiêu, Cung ứng VTNN; DV.sau thu hoạch (lò sấy, chế biến, tiêu thụ sản phẩm).

Chưa cập nhật

01647931208

..., xã Tân Huề, Huyện Thanh Bình, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

0919128246

..., xã Mỹ An, Huyện Tháp Mười, Đồng Tháp

tưới tiêu

Chưa cập nhật

01673233097

..., xã Tân Nghĩa, Huyện Cao Lãnh, Đồng Tháp

Tưới tiêu, làm đất, GĐLH,  giống, bao tiêu sản phẩm, nước sạch

day105429@gmail.com

0973432189

170, ấp hoàng việt, xã tân phước, tân hồng, đông tháp, xã Tân Phước, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Chuyên viên, Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Tân Hồng.